Projekty i usługi wspierające ochronę i promocję zdrowia mieszkańców Gdańska.

Znajdą tu Państwo między innymi informacje na temat bezpłatnych szczepień dla sieniorów (przeciwko grypie i  pneumokokom) oraz wykaz placówek, w których są one wykonywane.

Informacje o ośrodkach wspierających osoby chore psychicznie i ich rodziny zostały zgromadzone w kategorii Zdrowie psychiczne. Tutaj znajdują się dane punktów oferujących wsparcie środowiskowe dla osób chorych czy placówek oferujących miejsca w mieszkaniach (wspomaganych, chronionych) czy usługi opiekuńcze.

Oferta pomocy osobom uzależnionym (narkotyki, dopalacze, alkohol, uzależnienia cyfrowe) i ich rodzinom znajduje się w kategorii Uzależnienia.

W ramach ochrony zdrowia publicznego Miasto Gdańsk przygotowało dla Gdańszczan szereg projektów promujących zdrowie i zapobiegających chorobom cywilizacyjnym. Programy te dotykają takich kwestii, jak otyłość dzieci i młodzieży, nadciśnienie tętnicze, choroby postawy czy cukrzyca. W tej kategorii znajdą Państwo informacje dotyczące programów in vitro, a także wspierających rodziny (szkoły rodzenia, psycholaktacja). Są tu również dane placówek oferujących działania profilaktyczne, badania diagnostyczne i pomoc psychologiczną dla osób chorych na HIV/AIDS i ich bliskich.

Z promocją zdrowia łączą się programy wspierające aktywność fizyczną Gdańszczan – są tu informacje o zajęciach ruchowych dla dzieci i młodzieży oraz inicjatywach angażujących osoby starsze do podjęcia aktywności fizycznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektów i programów wspierających oferowanych przez Miasto Gdańsk!