Projekty i usługi wspierające aktywność obywatelską mieszkańców Gdańska.

Znajdą tu Państwo wykaz organizacji pozarządowych oraz rad dzielnic.

Zamieszczone są dane kontaktowe do klubów, domów sąsiedzkich i centrów aktywności, gdzie dodatkowo dowiedzą się Państwo, jakie imprezy o charakterze integracyjnym (festyny, pikniki, spotkania sąsiedzkie, wydarzenia kulturalne, święta dzielnic, zajęcia ruchowe) odbywają się w Państwa okolicy.

Informujemy Państwa również o możliwościach zaangażowania w zakresie wolontariatu oraz o inicjatywach społecznych podejmowanych w naszym mieście.

Dla osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych, wpływać na kształt swojej okolicy, jej rozwój, zamieszczone są informacje, jak można się włączyć w już realizowane projekty.

Dialog, partycypacja, konsultacje – w tej części serwisu znajdą Państwo informacje o cyklach debat i inicjatywach w zakresie współpracy międzysektorowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektów i programów wspierających oferowanych przez Miasto Gdańsk!