Projekty i usługi wspierające społecznie mieszkańców Gdańska.

Zawarte w tej części serwisu informacje mają na celu pomóc Państwu jak najszybciej skontaktować się z instytucjami, które oferują bezpłatną pomoc w szeregu kwestii i problemów w zakresie opieki, finansów, pomocy prawnej, wsparcia społecznego.

Na szereg możliwości wsparcia mogą liczyć osoby niepełnosprawne i seniorzy. Pomoc dla nich oferują rodzinne i dzienne domy pomocy i kluby samopomocy, jak również Domy Pomocy Społecznej. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W ramach realizowanych projektów specjalistyczne instytucje pomogą Państwu w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub dofinansowania ze środków PFRON. Szereg placówek świadczy usługi opiekuńcze i prowadzi warsztaty terapii zajęciowej.

Osoby potrzebujące mogą starać się o świadczenia finansowe oraz o pomoc społeczną dla rodzin. Mieszkańcy Gdańska mogą zabiegać o świadczenia alimentacyjne, rodzinne oraz 500+. Oferowana jest pomoc mieszkaniowa (schroniska, domy pomocy społecznej, miejsca okresowego pobytu, hostele) i szkolna. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny lub z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Oferowana jest pomoc żywieniowa (gorące posiłki). W trudnej sytuacji można skorzystać z interwencji kryzysowej lub mediacji rodzinnych. W mieście działają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, istnieje także możliwość ustanowienia instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Program mieszkalnictwa społecznego oferuje mieszkania ze wsparciem dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla osób bezdomnych miasto oferuje schroniska, noclegownie, domy pomocy społecznej. Osoby te mogą skorzystać z gorących posiłków, jak również z pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

Na kompleksowe wsparcie mogą liczyć cudzoziemcy i repatrianci – prowadzone działania mają pomóc tym osobom w integracji społecznej w Gdańsku.

Bezpieczeństwo ekonomiczne i wsparcie osób zadłużonych to projekty, w ramach których dedykowane instytucje oferują między innymi nieodpłatną pomoc prawną, prowadzą działania edukujące o zagrożeniach wynikających z podejmowanych ryzykownych decyzji finansowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektów i programów wspierających oferowanych przez Miasto Gdańsk!