• BIURO OBSŁUGI KLIENTA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki lub ich wymianę
 • odbiór odpadów komunalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz surowców wtórnych


 • ZAKŁAD UTYLIZACYJNY w GDAŃSKU SZADÓŁKACH
 • przyjmowanie do Zakładu i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i nietypowych
 • przyjmowanie do Zakładu i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
 • przyjmowanie do Zakładu i zagospodarowanie gruzu i odpadów pobudowlanych


 • GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE
 • objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • odbiór surowców wtórnych z tzw. publicznych gniazd segregacyjnych
 • odbiór odpadów komunalnych z sektora 6
 • dzikie wysypiska
 • odbiór elektroodpadów na telefon od mieszkańców Gdańska