• GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG i ZIELENI
 • wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH)
 • wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH)
 • wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG)
 • wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG)
 • wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska
 • wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego
 • wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego


 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • konkursy na operatora placów handlowych usytuowanych w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich w okresie Wszystkich Świętych