• SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „Promyk”
  • przyjmowanie i wydawanie zwierząt
  • całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i wykonywanie interwencji na terenie Gminy Miasta Gdańska
  • elektroniczna identyfikacja (czipowanie) psów przebywających w schronisku
  • sterylizacje i kastracje zwierząt przebywających w schronisku
  • działalność edukacyjno-informacyjna oraz wolontariat


  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  • wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
  • wydawanie decyzji dotyczących czasowego odebrania zwierząt