• GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
 • parkingi (opłaty, abonamenty, identyfikatory)
 • zezwolenia na przejazd nienormatywny
 • identyfikatory na wjazd za znaki „zakaz ruchu” i „ciąg pieszy”
 • wydanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku
 • wydanie zgody na pochówek na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania
 • zmiana dysponentów grobów
 • przycięcie / usunięcie drzewa
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 • uzgodnienie zmian w organizacji ruchu

 • wydanie decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny