Wyszukaj w tabeli (usługę, miejsce, dzielnicę, kontakt):

Nazwa zadania/działaniaUsługaPodmiot realizującyOdbiorcyTerminyKontakt
Gdańsk - jemy zdrowosystem standardowego komunikowania rodziców i opiekunów o jadłospisie i składzie posiłków szkolnej stołówki (aplikacja mobilna) - osoba upoważniona (intendent/ka) wprowadza do programu internetowego dane dotyczące posiłku, rodzice mają pełny dostęp do informacji o składzie posiłków w danej placówce Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńgdańskie placówki oświatowe (szkoły i przedszkola)całoroczny, związany z funkcjonowaniem żywienia zbiorowego w placówkach oświatowychopz.gdansk.pl tel. 58 320 02 56 malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl
Gdańska Koperta Życiaspotkania gdańskich seniorów z ratownikami medycznymi, na których informują o idei posiadania w domu, w oznakowanym miejscu krótkiej informacji o zdrowiu osoby, do której wezwano pomoc medyczną, promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywanie dokumentacji medycznej Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńgdańscy seniorzy, osoby mieszkające samotnie, przewlekle chorewg harmonogramuopz.gdansk.pl tel. 881 476 883 anna.cieplinska@opz.gdansk.pl
Trzeci wiek w zdrowiu 8 tygodniowy trening zdrowotny, warsztaty i wykłady dotyczące zdrowego stylu życia prowadzone przez (geriatrów, dietetyków, fizjoterapeutów, spec. aktywności fizycznej, psychologów) spotkania odbywają się 2 razy w tygodniuGdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńmieszkańcy Gdańska przebywający na emeryturzewg harmonogramuopz.gdansk.pl tel. 58 320 02 56 sekretariat@opz.gdansk.pl
Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegnaprogram polityki zdrowotnej dot. prewencji cukrzycy typu 2Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńmieszkańcy z niezdiagnozowaną cukrzycą typu 2, w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka w szczególności osób w wieku 35-64pon.-so, od 7.00 - 19.00, wizyty umawiane indywidualniebezcukrzycy.gdansk.pl, opz.gdansk.pl/gdanski-program-profilaktyki-cukrzycy/ tel. 666-552-775 Koordynator: grazyna.cieslak@opz.gdansk.pl
Kierunek Zdrowiepromocja zdrowego stylu życia, ocena stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia dziecka (rodzic umawia się na wizytę, na której wraz z dzieckiem spotyka się z zespołem specjalistów - lekarz, psycholog, dietetyk, specjalista aktywności fizycznej, spec.zdrowia publicznego), stworzenie indywidualnego planu postępowania prozdrowotnego mającego na celu wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńdzieci w wieku 6 - 7 lat / rodzice, opiekunowie pon. - pt., 8:00 - 16:00opz.gdansk.pl Rejestracja: 58 553 4311
Zdrowy Uczeńocena sprawności krążeniowo-oddechowej i ciśnienia tętniczego, pomiary antropometryczne w tym ocena składu ciała, stworzenie indywidualnego Planu Postępowania Prozdrowotnego obejmującego promowanie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i właściwych nawyków służących utrzymywaniu prawidłowej postawy i masy ciała Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńuczniowie klas III i VII SP / rodzice, opiekunowiepon. - pt., 8:00 - 16:00Rejestracja: 58 320 02 56
# Zdrowie zwiększenie umiejętności pozyskiwania wiarygodnych treści dotyczących zdrowia podniesienie poziomu wiedzy na temat praw pacjenta promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania informacji o swoim zdrowiu zwiększenie kompetencji w zakresie postępowania na wypadek konieczności wezwania pogotowia ratunkowego zwiększenie liczby osób posiadających ważne informacje o zdrowiu na wypadek nagłych zdarzeń zdrowotnych Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnieńuczniowie gdańskich szkół ponadpodstawowych 17/18 latwg harmonogramuopz.gdansk.pl anna.cieplinska@opz.gdansk.pl
FitKlasamerytoryczne wsparcie placówek oświatowych w procesie wdrażania projektu FitKlasa, którego celem jest zwiększenie u dzieci wysiłków o średniej i umiarkowanej intensywności, które kształtują sprawność krążeniowo – oddechową, a tym samym obniżają ryzyko chorób sercowo – naczyniowychPlacówki oświatowedzieci w wieku 6 - 10 latrok szkolnywww.opz.gdansk.pl ; piotr.paszkowski@opz.gdansk.pl
6-10-14 dla Zdrowiainterwencja edukacyjno – zdrowotna u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnychUniwersyteckie Centrum Kliniczne dzieci w wieku 6-14 lat wg harmonogramu ustalanego ze szkołami oraz z rodzicami i opiekunamiKoordynator Email: pmetelska@uck.gda.pl, Tel. 792276559; https://dlazdrowia.uck.pl/
18+ dla Zdrowiaprzeprowadzenie badań w populacji gdańskich 18-latkówUniwersyteckie Centrum Kliniczne młodzież w wieku 17,5-18,5wg harmonogramu ustalanego ze szkołami oraz z młodzieżą, rodzicami i opiekunami Koordynator Email: pmetelska@uck.gda.pl, Tel. 792276559; https://dlazdrowia.uck.pl/18-plus/