Wyszukaj w tabeli (usługę, miejsce, dzielnicę, kontakt):

Nazwa zadania/działaniaUsługaPodmiot realizującyOdbiorcyTerminyKontakt
Wsparcie finansowe rodzin w częściowym pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka 1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3)świadczenie rodzicielskieGdańskie Centrum Świadczeńrodzice, opiekunowie faktyczni, prawni dzieckapon..: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie fianansowe rodzin w wychowywaniu dzieciświadczenie wychowawcze tzn. Program "Rodzina 500+"Gdańskie Centrum Świadczeńrodzice, opiekunowie faktyczni, prawni dzieckapon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie finansowe osób niepełnosprawnychzasiłek pielęgnacyjnyGdańskie Centrum Świadczeńosoby z orzeczeniem o niepełnosprawnościpon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Realizacja świadczeń dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny1) świadczenie pielęgnacyjne 2) specjalny zasiłek opiekuńczyGdańskie Centrum Świadczeńopiekunowie osób niepełnosprawnychpon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wypłata jednorazowego świadczenia dla rodzin, którym urodziło się dziecko z upośledzeniem lub nieodwracalną chorobąświadczenie "Za życiem'Gdańskie Centrum Świadczeńrodziny z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodupon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Pomoc materialna dla uczniów znajdujacej się z trudnej sytuacji materialnej1) stypendium szkolne 2) zasiłek szkolnyGdańskie Centrum Świadczeńdzieci z rodzin o niskich dochodach lub/i innymi dysfunkcjamipon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu rozpoczecia nowego roku szkolnegoProgram "Dobry Start"Gdańskie Centrum Świadczeńuczniowie szkół do ukończnia 20 roku życia lub 24 - w przypadku osób niepełnosprawnychpon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie finansowe mieszkańców Gdańska w ponoszeniu kosztów opieki dziecka do lat 3 w placówkach niepublicznychGdański Bon ŻłobkowyGdańskie Centrum Świadczeńrodziny z dziećmi w wieku do lat 3, które uczęszczają do placówek niepublicznychpon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie finansowe osób w przypadku bezskuteczności alimentacjiFundusz alimentacyjnyGdańskie Centrum Świadczeńosoby niemogące wyegzekwować należnego im tytułem wykonawczym świadczenia alimentacyjnegopon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie finansowe mieszkańców Gdańska w zakresie opłat za mieszkanie1) dodatek mieszkaniowy 2) dodatek energetycznyGdańskie Centrum Świadczeńrodziny zamieszkujące lokale mieszkalne na terenie miasta Gdańsk mający trudności w regulowaniu płatności za lokalpon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Wsparcie finansowe osób/rodzin w ponoszonych opłatach za najem mieszkaniaMieszkanie na start - dopłaty do czynszuGdańskie Centrum Świadczeńnajemcy mieszkań, którego inwestor podpisał z gminą umowę o przystąpienie do progrmupon.: 7.30-15.30 wt.,czw.,pt.: 7.30-15.00 śr.:7.30-17.00www.gcs.gda.pl tel.: 58 326 78 89 e-mail.: info@gcs.gda.pl
Zajęcia edukacyjne dla seniorówterenowe zajęcia edukacyjneGOZseniorzypon.-pt. 9:30 i 11:00https://zoo.gda.pl/edukacja/oferta-edukacyjna/
Wieczór PoezjiwydarzenieGOZseniorzylistopadedukacja@zoo.gda.pl
Mama na etacie 3konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia indywidulane, staż, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ dziećmi, roboty publiczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Gdański Urząd Pracy kobiety wychowywujące co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia wchodzące/powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy (łącznie z okresem przed rejestracją w Gdańskim Urzędzie Pracy) pon.-pk godz.8.00-14.00www.gup.gdansk.pl, kancelaria@gup.gdansk.pl, tel.58 743 14 444 (terminy rozpatrywania wniosków będą dostępne na stronie internetowej https://gdansk.praca.gov.pl/)
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną w przypadku skierowania osoby bezrobotnej na staż lub szkolenierefundacja kosztów opieki nad dzieckiemGUPosoby berobotne uczestniczące w stażu lub szkoleniupon.-pt. 8.00-15.30malgorzta.lechtanska@gup.gdansk.pl tel 58/ 74-31-326
Usługa poradnictwa indywidualnegoporadnictwo zawodowe indywidualne - stacjonarnie i on-lineCentrum Rozwoju Talentówdzieci i młodzież od 7 klasy szkoły podstawowejpon.-czw.: 8:00-18:00 pt.:8:00-15:00www.centrumtalentow.pl tel. 58 500 56 30 e-mail: informacja@centrumtalentow.pl
Cykliczne warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu i rozwijania kariery zawodowejporadnictwo grupowe - warsztaty zawodoznawcze z zakresu wyboru szkoły, kierunku kształcenia, wyboru lub zmiany ścieżki rozwoju zawodowego i in. - stacjonarnie i on-lineCentrum Rozwoju Talentówdzieci i młodzież od 7 klasy szkoły podstawowejpon.-czw.: 8:00-18:00 pt.:8:00-15:00www.centrumtalentow.pl tel. 58 500 56 30 e-mail: informacja@centrumtalentow.pl
Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i pedagogiczneOśrodek Interwencji Kryzysowej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby i rodziny znajdujące się w stanie kryzysucałodobowo58 511 01 21, 58 511 01 22, goik@mopr.gda.pl
Udzielanie schronienia w hostelu osobom i rodzinom w stanie kryzysu, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)hostel interwencyjny na 10 miejscOśrodek Interwencji Kryzysowej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby i rodziny znajdujące się w stanie kryzysucałodobowo58 511 01 21, 58 511 01 22, goik@mopr.gda.pl
Koordynowanie Procedury Niebieskiej Karty i działań Zespołu Interdyscyplinarnego (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)procedura Niebieskiej Karty - instrumentu dokonywania interwencji pomocowej w rodzinie, w której dochodzi do przemocyOśrodek Interwencji Kryzysowej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny dotknięte problemem przemocy domowej całodobowo797 909 107, wojciech.heyke@gdansk.gda.pl
Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc pod jednym dachem IIIspecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodziców/opiekunów, przygotowania do przesłuchań i przesłuchania dzieci w ramach procedur karnychFundacja Dajemy Dzieciom Siłędzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści (rodziny kierowane przez MOPR i z zewnątrz)pon.-pt. 8:00-20:00 515 235 714, 58 718 73 68, cpdgdansk@fdds.pl
Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowymwsparcie edukacyjne, specjalistyczne dla rodzin zapobiegające alienacji rodzicielskiej i sytuacjom konfliktowym, konsultacje indywidualne dla dorosłych, konsultacje rodzinne, mediacje, konsultacje dla dzieci/młodzieży, psychoedukacja dla rodziców, warsztaty dla dzieci, matek, ojców, grupy rozwojowo-psychoedukacyjne dla młodzieży, wspólne warsztaty rodziców i dzieciPolskie Centrum Mediacjirodzice, dzieci (rodziny MOPR i z zewnątrz po rozpoznaniu CPS MOPR)pon.-pt., godziny dostosowane do możliwości rodziny516 430 348, pcmtrojmiasto@gmail.com
Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin IIspecjalistyczne wsparcie rodzin w kryzysie, zagrożonych lub dotkniętych przemocą, konsultacj eindywiudalne, psychoterapia rodzin, par, dzieci i młodzieżyFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosarodzice, dzieci (rekrutacja zamknięta -rodziny MOPR)pon.-pt., godziny dostosowane do możliwości rodziny575 114 112, fundacjafosa@fundacjafosa.pl
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową "Zacznij od siebie"sesje indywidualne i sesje grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"osoby dorosłe, zarówno kobiety i mężczyźni (rekrutacja otwarta, wewnętrzna MOPR i zewnętrzna)sesje grupowe wt. 17:00-19:00, sesje indywidualne pon.-pt. godziny popołudniowe500 261 486, slawomir.kunkel@o2.pl
Poradnictwo kierowane do osób i rodzin w zakresie kontroli zachowańspecjalistyczne konsultacje indywidualneGONG Mariusz Wilkosoby dorosle, pary (rekrutacja otwarta, wewnątrz MOPR i zewnętrzna)pon.-pt., godziny dostosowane do możliwości rodziny606 180 707, wilkm@interia.pl
Program Psychologiczno-Terapuetyczny dla osób stosujących przemoc w rodziniespecjalistyczne sesje indywidualne i grupoweFundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologiiosoby dorosłe, zarówno kobiety i mężczyźni (rekrutacja otwarta,wewnątrz MOPR i zewnętrzna)wg indywidualnie ustalonego harmonogramunr kontaktowy MOPR 58 342 71 79 www.psychotraumatologia.com.pl
Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi wsparcie dla rodzin z dziećmi Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"rodziny z dziećmiwg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/ elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Harmonia - program dla rodzinwsparcie dla rodzin z dziećmiFundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologiirodziny z dziećmiwg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/ elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Wsparcie i terapia rodzin 2021wsparcie dla rodzin z dziećmiFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSArodziny z dziećmiwg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/ elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Asystent rodziny (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)wsparcie dla rodzin z dziećmi/poradnictwo rodzinneWydział Doradztwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny z dziećmiwg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/ elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Poradnictwo prawne (ustawa o pomocy społecznej)konsultacje dla osób/rodzinWydział Doradztwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby/rodzinywg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko poprzez MOPR/Centra Pracy Socjalnej, http://mopr.gda.pl/centra-pracy-socjalnej/, mopr@gdansk.gda.pl
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja (ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacjaMOPR, Stowarzyszenie OVUM, Fundacja Teneo, Instytut Aktywizacji Regionów, Stowarzyszenie Akcja Społeczna, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAosoby/rodzinypon.-pt.58 342 31 88 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-14:00), https://np.ms.gov.pl, pomocprawna@mopr.gda.pl
Zostań naszym wolontariuszem (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)wsparcie dla osób i rodzin - wolontariatWydział Doradztwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby/rodzinywg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/wolontariat/ anna.dunajska@gdansk.gda.
Bądź odpowiedzialny społecznie z MOPR Gdańsk (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans ich funkcjonowaniaWydział Doradztwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby/rodzinywg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/badz-odpowiedzialny-spolecznie/ magdalena.theus@gdansk.gda.pl
Szkoła dla rodziców (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)wsparcie dla rodzin z dziećmiWydział Doradztwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny z dziećmiwg indywidualnie ustalonego harmonogramutylko przez MOPR http://mopr.gda.pl/ elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem starczympomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osóbFundacja Laurentius Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej w Gdańskuosoby w podeszłym wieku z choroba Alzheimera - 10 miejsc opieka całodobowa58 691 47 47, serenus@serenus-gdansk.pl
Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorychpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnychStowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Dom Pomocy Społecznej w Gdańskuosoby somatycznie przewlekle chore - 48 miejsc , w tym dwa miejsca interwencyjneopieka całodobowa58 559 21 32, dpszlota@autograf.pl
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorychpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osóbCaritas Archidiecezji Gdańskiej Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańskuosoby w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chore - 58 miejsc - 35 -dla osób w podeszłym wieku i 23 dla osób przewlekle somatycznie chorychopieka całodobowa58 511 35 04, centrumjp2@caritas.gda.pl
Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualniedziałalność na rzecz osób niepełnosprawnychZgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska Dom Pomocy Społecznej Sióstr Pallotynek w Gdańsku kobiety i dziewczęta niepełnosprawne intelektualnie - 58 miejscopieka całodobowa58 308 07 16, dps2_xl@wp.pl
Zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorychpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osóbDPS ul. Hoża 4, 80-628 Gdańskosoby w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chore - 60 miejsc (w tym dwa miejsca czasowe dla kobiet) - 20 - dla osób w podeszłym wieku i 40 dla osób przewlekle somatycznie chorychopieka całodobowa58 307 09 22, ostoja@dpsostoja.gda.pl
Zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorychpomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osóbDPS ul. Polanki 121, 80-308 Gdańskosoby w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chore - 104 miejsca - 38 - dla osób w podeszłym wieku i 66 dla osób przewlekle somatycznie chorychopieka całodobowa58 552 33 32, sekretariat@dpspolanki.pl
Zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy i mężczyźni)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnychDPS ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańskmężczyżni i chłopcy niepełnosprawni intelektualnie - 113 miejscopieka całodobowa58 309 49 31, sekretariat@dpsorunia.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznymosoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) dotknięte autyzmem i zaburzeniami pokrewnymirealizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)58 557 53 41, http://www.spoa.org.pl/, autyzm@spoa.org.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiświadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - "Cienie i blaski Autyzmu"Fundacja "Autyzm bez Tabu"osoby (dzieci i dorosłe)z zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością intelektualnąrealizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)660 245 779, http://www.autyzmbeztabu.pl/, beztabu@op.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymispecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenii)realizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)609 031 478, http://przyjaznadlon.pl, anna.strojna@przyjaznadlon.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymispecjalistyczne usługi opiekuńcze Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańskuosoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przy ul. Stanisława Dąbka 6realizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)603 430 666, https://psoni.gda.pl/, sekretariat@psoni.gda.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkaniaświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) dla mieszkańcow GdańskaGdańska Fundacja Rehabilitacyjno - Szkoleniowa "ACTIV"osoby wymagające rehabilitacji wynikającej z różnego rodzaju schorzeń i niepełnosprawnościrealizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)693 916 795, activ.fundacja.gfrs@gmail.com
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczenie usług opiekuńczych Polski Komitet Pomocy Społecznejmieszkańcy Miasta Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawionerealizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)58 301 32 73, http://www.pkpsgdansk.pl/, biuro@pkpsgdansk.pl
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Gdańska Spółdzielnia Socjalnamieszkańcy Miasta Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione realizacja pon.-nie. (zgodnie ze zleceniem)58 341 33 78, http://gss.org.pl/, dyrekcja-gss@wp.pl
Kompleksowe wsparcie osób w kryzysie bezdomnościzabezpieczenie schronieniaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskieosoby w kryzysie bezdomności - mężczyźni tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo58 342 13 14, tomasz.maruszak@ab.org.pl
Kompleksowe wsparcie osób w kryzysie bezdomnościzabezpieczenie schronieniaStowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”osoby w kryzysie bezdomności - kobiety tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo500 063 122, biuro@prometeusz.org
Dom Samotnej Matkizabezpieczenie schronieniaStowarzyszenie MONAR - Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu samotny rodzic z dzieckiem tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo58 344 31 49, pcpb@monar.org
Dom Samotnej Matkizabezpieczenie schronieniaCaritas Archidiecezji Gdańskiejsamotny rodzic z dzieckiem tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo58 348 03 70, dsmmatemblewo@caritas.gda.pl
Dom Brata Albertazabezpieczenie schronieniaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskieosoby w kryzysie bezdomności - mężczyźni tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo512 894 160, katarzyna.niewinska@ab.org.pl
Ogrzewalnia niskoprogowazabezpieczenie schronieniaTowarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"osoby w kryzysie bezdomności7 dni w tygodniu: a) 12:00-8:00 w okresie od 1 stycznia do 28 lutego oraz od 01 grudnia do 31 grudnia, b) 18:00-8:00 w okresie od 01 marca do 30 kwietnia oraz od 01 października do 30 listopada, c) 20.00-8.00 od 01 maja do 30 wrześniaKamil Uberman, 790 021 551
Placówka izolacyjno – kwarantannowakwarantanna i izolacjaTowarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"osoby w kryzysie bezdomności - mężczyźni tylko za pośrednictwem MOPRcałodobowo500065268
Autobus SOSdostarczanie posiłków, działania informacyjno pielęgnacyjneTowarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"osoby w kryzysie bezdomności - mężczyźni tylko za pośrednictwem MOPR7 dni 20:00-24:00 w okresie styczeń-kwiecień, grudzieńSławomir Kunkel 500 261 486
Streetworking w środowisku osób bezdomnychusługi streetworkerskieTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskieosoby w kryzysie bezdomności w miejscach niemieszkalnychzgłoszenia całodobowo Straż Miejska 986 oraz bezpłatna aplikacja Arrels58 343 28 37, tpba.gda@ab.org.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymirowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń"osoby z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi7 dni w tygodniu/21h/tydz.Gabriela Domaradzka 721 106 173, przyjazna_dlon@poczta.onet.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiFundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akcesosoby z niepełnosprawnościami5 dni w tygodniu/21h/tydz.Maciej Pazera/Agnieszka Antoszewska, 501 023 936, 58 309 45 81, fundacja.akces@wp.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAosoby z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi 5 dni w tygodniu/21h/tydz.Alina Kaszkiel Suska 502 785 919, alinasuska@fundacjafosa.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańskuosoby z niepełnosprawnościami7 dni w tygodniu/21h/tydz.Joanna Cwojdzińska 501 311 427, joanna.cwojdzinska@psoni.gda.pl, biuro@psoni.gda.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie "Wspólnota Serc"osoby z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi 7 dni/21h w tygodniuMaria Popowicz 58 306 81 12, 503 009 218, maria.popowicz@wp.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiosoby z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznym6 dni/15h w tygodniuIwona Krasowska, 600 394 160, spir.biuro@gmail.com
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościamiGdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko"osoby z niepełnosprawnościami7 dni w tygodniu/21h/tydz.Jolanta Lipinska, 58 341 42 48, 606 371 769, j.lipinska@wp.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób starszychprowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób starszychGdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko"osoby starsze5 dni w tygodniu/15h/tydz. Jolanta Lipinska, 58 341 42 48, 606 371 769, j.lipinska@wp.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemcówprowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemcówCentrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantekcudzoziemcy5 dni/15h w tygodniuKarolina Stubińska 506 089 960, k.stubinska@cwii.org.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla bezdomnych matek z dziećmiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla bezdomnych matek z dziećmiPomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOTbezdomni rodzice z dziećmimin. 5 dni/min. 15h w tygodniuAgnieszka Nowak, 609 188 466, pcpb@monar.org
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla bezdomnych matek z dziećmiprowadzenie mieszkań wspomaganych dla bezdomnych matek z dziećmiStowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz"bezdomne matki z dziećmimin. 5 dni/min. 15h w tygodniuMarta Buglińska, 604 183 572
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejprowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejFundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJEusamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej15h/tydz.Agnieszka Jóźwiak 602 533 484, astanka@gmail.com
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejprowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejFundacja dla Rodziny "Ogniska Nadziei"usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej30 h/tydz.Marzena Łada 794 438 794, fundacja.ognisko@wp.pl
Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejprowadzenie mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczejGdańska Fundacja Innowacji Społecznejusamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej5 dni w tygodniu, 15h/tydz.Marianna Sitek-Wróblewska, 58 304 99 56, 506 034 459, m.sitek@gfis.pl
Centrum Treningu Umiejętności SpołecznychCentrum Treningu Umiejętności SpołecznychTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskieosoby eksmitowane7 dni w tygodniu58 343 28 28, bezdomnosc.org.pl, tpba.gda@ab.org.pl
Prowadzenie wsparcia społecznego w mieszkaniach ze wsparciemProwadzenie wsparcia społecznego w mieszkaniach ze wsparciemFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAosoby z niepełnosprawnością, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, problemami zdrowia psychicznego, chorobami przewlekłymi; osoby wychodzące z kryzysu bezdomności; rodziny żyjące w niedostatku, w tym rodziny wielodzietne, rodziny z doświadczeniem migracji 6 dni w tygodniu, 80h/tydz.Alina Kaszkiel Suska 502 785 919, alinasuska@fundacjafosa.pl
Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. "Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny"Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. "Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny"Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskieosoby z niepełnosprawnością, , problemami zdrowia psychicznego, chorobami przewlekłymi; osoby wychodzące z kryzysu bezdomności; rodziny żyjące w niedostatku, w tym rodziny wielodzietne5 dni w tygodniu, 90h/tydz.58 343 28 28, 797 450 605, bezdomnosc.org.pl, tpba.gda@ab.org.pl, milosz.winnicki@ab.org.pl
Złota rączka dla seniora - Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorówGdańska Spółdzielnia Socjalnaseniorzy 70 +, na stałe zamieszkujący w Gdańskupon.-pt. 8:00-16:00Natalia Rychter 881 703 096
Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań "Meble od serca"prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkańGdańska Spółdzielnia Socjalnamieszkańcy Gdańska, którzy mają ujawnione, a czasami nie ujawnione potrzeby związane z wyposażeniem mieszkań w podstawowe meble, drobny sprzęt AGD, tekstylia, itp. wspierani przez MOPR w Gdańsku, - mieszkańcy Gdańska, których mieszkania wymagają bardzo gruntownych usług porządkowych, znacznie wykraczających poza standardowe sprzątaniepon.-pt. 8:00-16:00koordynator Natalia Rychter 881 703 097
Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II pomocyprowadzenie dziennego domu pomocyGdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko"seniorzypon.-pt. 7:30-15:3058 341 42 48, gfitmw@wp.pl, https://gfitmw.pl/
Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytuprowadzenie dziennego domu pomocySTOWARZYSZENIE DOMU OPIEKI "ZŁOTA JESIEŃ"seniorzypon.-pt. 7:30-15:3058 559 21 32, jesienzlota2@gmail.com, http://www.zlotajesien.org/
Dzienny Dom Pomocy KISIELprowadzenie dziennego domu pomocy KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻYseniorzypon.-pt. 8:00-16:0058 341 82 55, m.szczesna@strzyza.pl, k.mur.wisniewska@gmail.com
Dzienny Dom Senior-WIGOR Św. Barbaryprowadzenie dziennego domu SENIOR+STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "PERFECT"seniorzypon.-pt. 8:00-16:0058 324 94 71, rip_kate1@wp.pl http://www.sksperfect.org/
Dzienny Dom Seniora "Gdański Wigor"prowadzenie dziennego domu SENIOR+Caritas Archidiecezji Gdańskiejseniorzypon.-pt. 7:00-15:0058 718 65 65, ddsdolnemiasto@caritas.gda.pl, www.caritas.gda.pl
Dzienny Dom Pomocy przy DPS Ostojaprowadzenie dziennego domu pomocyDom Pomocy Społecznej „Ostoja”seniorzypon.-pt. 8:00-16:0058 300 07 85, 58 307 09 22 w. 149, ddp@dpsostoja.gda.pl https://dpsostoja.gda.pl/
Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocyprowadzenie klubu samopomocy dla seniorówFundacja Marcusseniorzypon.-pt. 8:00-15:00666 891 672, 58 351 27 23, f.marcus@wp.pl
KLUB SAMOPOMOCY SILVER dla osób w podeszłym wiekuprowadzenie klubu samopomocy dla seniorów Fundacja Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "FORUM"seniorzypon.-pt. 10:00-14:0058 765 19 76, biuro-forum@wp.pl, fundacja.forum@wp.pl http://fisk-forum.org.pl/klub-dla-osob-starszych-ujescisko/
Klub Seniora Zielony Trójkątprowadzenie klubu samopomocy dla seniorówStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiseniorzypon.-pt. 9:00-13:0058 765 06 43, klub@spir.org.pl, https://www.spir.org.pl/
Klub Samopomocy KISIELEKprowadzenie klubu samopomocy dla seniorów KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻYseniorzypon.-pt 8:00-16:00 58 341 82 55, m.szczesna@strzyza.pl, k.mur.wisniewska@gmail.com
Klub Samopomocy dla Seniorówprowadzenie klubu samopomocy dla seniorówDom Pomocy Społecznej, ul. Polanki 121seniorzypon.-pt. 9:00-14:0058 552 33 32, 58 522 19 32, terapia@dpspolanki.pl, socjalni@dpspolanki.pl
Chopin Club - prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAosoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 15:00-18:30/19:0058 344 96 00/01, fundacjafosa@fundacjafosa.pl https://www.fundacjafosa.pl/
Dolnomiejski Klub - prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAosoby z zaburzeniami psychicznymipon.-czw. 15:00-19:00, pt. 11:00-15:0058 344 96 00/01, fundacjafosa@fundacjafosa.pl https://www.fundacjafosa.pl/
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubie samopomocy "Chrobrego" dla osób z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"osoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 14:00-17:0058 793 67 25, 58 341 10 83, klara.pietrzkiewicz@przyjaznadlon.pl, http://przyjaznadlon.pl/
Przegotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznymprowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie "Wspólnota Serc"osoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 17:00-21:0058 306 81 12, maria.popowicz@wp.pl
Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SPiRprowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiosoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 13:00-16:0058 765 06 43, klub@spir.org.pl, https://www.spir.org.pl/
Prowadzenie Klubu Samopomocy "Kolonijna"prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny"osoby z zaburzeniami psychicznymi1) sob.-nie. 10:00-13:00 2) pon., śr,. czw. 16:00-19:0058 550 06 68, agajodlowno@wp.pl http://nadziejadlarodziny.pl/
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi "Przyjazna Dłoń"prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"osoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 8:00-16:0058 341 10 83, anna.strojna@przyjaznadlon.pl, http://przyjaznadlon.pl/
Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI koło w Gdańskuprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańskuosoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 7:00-15:00889 560 322, sds@psoni.gda.pl, https://psoni.gda.pl/
Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiFundacja Marcusosoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 8:00-16:0058 380 22 02, f.marcus@wp.pl
Prowadzenie i zapewnienie 17 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (choroba Alzheimera) typu C.prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiFundacja Marcusosoby z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymipon.-pt. 8:00-16:0058 351 46 80, f.marcus@wp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy "Bo tak już jest" dla osób z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiosoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 7:00-15:00531 338 744, sds@spir.org.pl, https://www.spir.org.pl/
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Nowiny"prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akcesosoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 8:00-16:0058 309 45 81, fundacja.akces@wp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy "Żagiel" dla osób z zaburzeniami psychicznymiprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiFundacja "Sprawni Inaczej"osoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 07:30-15:3058 347 60 63, zagiel@fsi.gda.pl http://test.fsi.gda.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy-na-morenie-2/
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji MAJA dla osób z zaburzeniami psychicznymi - niepełnosprawnością intelektualnąprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiFundacja Maja na rzecz Osób Niepełnosprawnychosoby z niepełnosprawnością intelektualną pon., wt., śr., czw., pt. 7:00-15:00533 174 123, fundacjamaja@onet.pl
Przystań STERNICZAprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiosoby z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymipon.-pt. 8:00-16:0058 343 44 72, biuro@spir.org.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy "Młodzieżowy Szopen" dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 13 do 21 roku życia Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSAprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 13 do 21 pon.-pt. 08:00-16:0058 344 96 00/01, mlodziezowyszopen@fundacjafosa.pl https://www.fundacjafosa.pl/portfolio-item/mlodziezowy-szopen-sds/
Środowiskowy Dom Samopomocy Wajdelotyprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiGdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko"osoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 08:00-16:0058 380 27 84, gfitmw@wp.pl, https://gfitmw.pl/
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 15 osób dorosłychprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiStowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"osoby z zaburzeniami psychicznymipon.-pt. 08:00-16:00533 995 797, anna.jackowska-oleszczak@przyjaznadlon.pl, http://przyjaznadlon.pl/
Środowiskowy Dom Samopomocyprowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiDom Pomocy Społecznej, ul. Starogardzka 20osoby z niepełnosprawnością intelektualną pon.-pt. 08:00-16:0058 309 47 31 w. 222, 58 301 08 88, sds@dpsorunia.pl, http://dpsorunia.pl/
Chcemy widzieć i umieć-kontynuacja prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzącychPolski Związek Niewidomych Okręg Pomorskiosoby niewidome i niedowidzącepon., śr., czw., pt. 8:00-15:00, wt 11:00-18:00724 888 821, kdziobek@pomorski.pzn.org.pl http://www.pomorski.pzn.org.pl/
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnegoStowarzyszenie "Wspólnota Serc"osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub wymagające sprzętu rehabilitacyjnegopon., wt., czw., pt. 7:30-15:30, śr. 10:00-18:0058 301 30 16, wypozyczalnia.sprzetu@wp.pl, maria.popowicz@wp.pl, http://www.wspolnota-serc.org.pl/
Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami.prowadzenie placówki specjalistycznejPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańskuosoby z niepełnosprawnością intelektualnąpon.-pt. 7:00-15:00889 560 322, sds@psoni.gda.pl, https://psoni.gda.pl/
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowejStowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacjiosoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 7:30-15:3058 344 09 53, 608 731 985, spir.wtz@gmail.com, https://www.spir.org.pl/
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowejPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańskuosoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 8:00-16:0058 553 20 15, wtz@psoni.gda.pl www.psoni.gda.pl
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowejFundacja "Sprawni Inaczej"osoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 8:00-16:0058 342 20 83, 58 344 42 56, biuro@fsi.gda.pl, anna.doroszuk@fsi.gda.pl http://test.fsi.gda.pl/warsztat-terapii-zajeciowej-na-niedzwiedniku/
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowej„POL-WEST” sp. z o.o.osoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 8:00-16:0058 743 24 44, tratwawtz@wp.pl
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowejStowarzyszenie Aktywnych na pomocosoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 8:00-16:00501 218 860, aktywniejsi@wp.pl https://aktywni-na-pomoc.pl/kontakt/
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowejwarsztat terapii zajęciowejFundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowiaosoby z niepełnosprawnościamipon.-pt. 8:00-16:0058 557 20 93, wtzboleklolek@wp.pl
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)zabepieczenie miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczychGdańskie Domy dla Dzieci, Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny, Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznejdzieci i młodzież wymagająca całodobowej opiekicałodobowowykaz placówek: http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/instytucjonalna-piecza-zastepcza/
Wsparcie rodzin zastępczych (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)udzielanie świadczeń oraz pomocy rodzinom zastępczymWydział Pieczy Zastępczej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dzieckapon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3058 342 31 50, fax. 58 342 31 51; email mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/rodziny-zastepcze-i-rodzinne-domy-dziecka/
Wsparcie usamodzielnianych wychowanków (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczejWydział Pieczy Zastępczej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuusamodzielniani wychowankowiepon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3058 342 31 50, fax. 58 342 31 51; email mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/usamodzielniani-wychowankowie/
Świadczenie pracy socjalnej (ustawa o pomocy społecznej)praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznymCentra Pracy Socjalnej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskumieszkańcy Gdańskapon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3058 342 31 50, fax. 58 342 31 51; email mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/centra-pracy-socjalnej/
Wypłata świadczeń pieniężnych (ustawa o pomocy społecznej)zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologicznąCentra Pracy Socjalnej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby z dochodem spełniającym ustawowe kryterium pon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3059 342 31 50, fax. 58 342 31 51; email mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/centra-pracy-socjalnej/
Zapewnienie dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz miejskiego Programu Osłonowego (ustawa o pomocy społecznej, program)wparcie żywnościowe dzieci, młodzieży i dorosłych w formie gorącego posiłkuplacówki oświatowe (szkoły, przedszkola); Gdański Komitet Obywatelskidzieci, młodzież, doroślipon-ptplacówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko; Gdański Komitet Obywatelski 58 341 00 88
Współpraca z organizacjami pozarządowymi dystrybuującymi żywność w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2020 dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (FEAD)wsparcie żywnościowe mieszkańców Miasta Gdańska w formie paczek z produktami żywnościowymiZwiązek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście; Polski Komitet Pomocy Społecznejosoby dorosłewyznaczone dni według harmonogramu wydawania żywnościZwiązek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście biuro@bztrojmiasto.pl; Polski Komitet Pomocy Społecznej biuro@pkpsgdansk.pl www.bztrojmiasto.pl
Rodziny wspierające (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)wspracie rodzin z dziećmiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny z dziećmiwedług uzgodnieniaElżbieta Omiecińska elzbieta.omiecinska@gdansk.gda.pl
Realizacja projektu "Cała Naprzód II"kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnikaWydział Aktywizacji - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby pow. 30 roku życia: pozostające bez pracy, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby tzw. „ubogie pracujące”wg potrzeb, biuro projektu czynne w pon, wt, czw 7:30-15:30, śr 8:00-17:00, pt 7:30-14:3058 347 82 99, calanaprzod@mopr.gda.pl
Wsparcie imigrantów w ramach pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej)koordynacja pomocy osobom posiadającym status uchodźcy zgodnie z opracowaną procedurą w ramach indywidualnego programu integracji; koordynacja mieszkań wspomaganych dla cudzoziemcówMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantekimigranciwg potrzeb, w godz. pracy MOPR: poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7:30-15:30, środy w godz. 8:00 - 17:00, piątki w godz. 7:30-14:30 58 342 31 46
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)PRIDE szkolenie kandydatów na rodziny zastępczeWydział Pieczy Zastępczej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskumałżonkowie, osoby niepozostające w związku małżeńskim - kandydaci na rodziny zastępczepon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3058 342 31 50, fax. 58 342 31 51; mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/rodziny-zastepcze-i-rodzinne-domy-dziecka/
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)udzielanie wsparcia rodzinom zastępczymWydział Pieczy Zastępczej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskurodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dzieckawedług potrzeb - koordynatorzy pracują w zadaniowym systemie pracy58 342 31 50, fax. 58 342 31 51; mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/piecza-zastepcza/rodziny-zastepcze-i-rodzinne-domy-dziecka/
Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON i Miasta (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)obsługa dofinansowań z PFRONWydział Integracji i Rehabilitacji - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańskuosoby z niepełnosprawnościamipon., wt., czw. 07:30-15:30, śr. 8:00-17:00, pt. 7.30-14:3058 342 31 50, fax. 58 342 31 51; mopr@gdansk.gda.pl; dane na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/
Sklep społeczny "Za stołem" - wsparcie, włączenie, edukacjawsparcie żywnościowe mieszkańców Miasta Gdańska w formie bezpłatnych artykułów żywnościowychZwiązek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieścieosoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznympon.-pt.biuro@bztrojmiasto.pl www.bztrojmiasto.pl
zadanie rzecznika wynikające z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz U 2021 poz. 275)udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentówMiejski Rzecznik Konsumentówkonsumenci będący mieszkańcami Gdańska; zgodnie z art.. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowąpon. i czw. 8:00-16:00, śr. 10:00-17:00https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumentow,a,1564; tel. 58 323-70-11; e-mail: mrk@gdansk.gda.pl
zadanie rzecznika wynikające z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz U 2021 poz. 275)występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentówMiejski Rzecznik Konsumentówkonsumenci będący mieszkańcami Gdańska; zgodnie z art.. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowązadanie to jest realizowane w ramach codziennej, bieżącej pracy wydziału, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzęduhttps://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumentow,a,1564; tel. 58 323-70-11; e-mail: mrk@gdansk.gda.pl
zadanie rzecznika wynikające z art.. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz U 2021 poz. 275)prowadzenie edukacji konsumenckiejMiejski Rzecznik Konsumentówmieszkańcy Gdańska (zarówno konsumenci, jak i potencjalni konsumenci oraz przedsiębiorcy, także młodzież) zadanie to jest realizowane w ramach pracy wydziału, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzęduhttps://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumentow,a,1564; tel. 58 323-70-11; e-mail: mrk@gdansk.gda.pl
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracjidziałania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: wszechstronna diagnoza, asystentura, konsultacje psychologiczne, terapia, porady prawneGmina Miasta Gdańska wraz z Partnerami: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie WAGA, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańskuosoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (rodziny)wg harmonogramuhttps://www.gdansk.pl/aktywizacja-spoleczno-zawodowa/kontakt,a,70309
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznychdziałania mające na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, w tym wielodzietnej, osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami: Szkoła dla Rodziców, usługi opiekuńcze, wsparcie psychologiczne, terapia, asystent rodziny, zajęcia komputerowe (zajęcia Klubu Aktywnej Rodziny)Gmina Miasta Gdańska wraz z Partnerami: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie WAGA, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańskuosoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (rodziny)wg harmonogramuhttps://www.gdansk.pl/aktywizacja-spoleczno-zawodowa/kontakt,a,70309
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznychkonsultacje psychologiczne, terapia, diagnoza, zajęcia rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z robotyki, zajęcia korepetycyjne wspierające dzieci i młodzież, porady prawneGmina Miasta Gdańska wraz z Partnerami: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie WAGA, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (rodziny)wg harmonogramuhttps://www.gdansk.pl/aktywizacja-spoleczno-zawodowa/kontakt,a,70309
Prowadzenie Gdańskiej Akademii Seniorazajęcia, warsztaty i szkolenia dla seniorów zamieszkałych w Gdańsku w ramach kształcenie ustawicznego dorosłychGdańska Akademia Senioraosoby dorosłe 50+poniedziałek - piątekSekretariat Gdańskiej Akademii Seniora tel.: 58 301 42 08 wew. 55 e-mail: gas@ckziu1.gda.pl pok. A-107 ( I piętro)
CISaktywizacja zawodowa Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie18 - 60+wg indywidualnego harmonogramucis@ab.org.pl; tel. 58 343 28 37; www.bezdomnosc.org.pl
Gdański Fundusz Sąsiedzki minigarnty wspierające aktywność społecznąFundacja RC sąsiedzkie grupy mieszkańcow, w tym rodziny, NGOpon. - pt. 8:30 -16:30 tel.: 58 344 40 39 504 871 478 Email: e-mail: biuro@fundacjarc.org.p
Karta Gdańskiej Dużej RodzinyKarta oferująca zniżki na towary i usługiZakład Transportu Miejskiegorodzina wielodzietna, zamieszkująca na terenie Gdańska, mająca na utrzymaniu conajmniej troje dzieci uczących sięwg harmonogramuwww.gdansk.pl/komunikacja/karta-duzej-gdanskiej-rodziny