Znajdą Tu państwo informacje o miejskich instytucjach kultury oraz działaniach Miasta wspierających rozwój i aktywność mieszkańców na polu kultury.

Zakładka GRANTY dedykowana jest organizacjom pozarządowym zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Artyści znajdą tutaj informację o możliwości najmu lokalu w ramach Programu Gdańskich Otwartych Pracowni oraz warunki przyznawania miejsc do prowadzenia działalności wystawienniczo- handlowej.

Osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury mają możliwość ubiegania o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Dodatkowo znajdziecie Państwo informacje odnośnie zasad przyznawania nagród Prezydenta i Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus, prowadzony jest program zakupu dzieł sztuki, który ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

Ponadto znajdą tu Państwo informacje odnośnie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników i regulamin umieszczania tablic pamiątkowych w przestrzeni miasta.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektów i programów wspierających oferowanych przez Miasto Gdańsk!