Projekty i usługi na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gdańska w obszarze komunalnym.

Znajdą tu Państwo informacje o podstawowych usługach, z których wszyscy korzystamy na co dzień (np. harmonogramy i zasady odbioru odpadów, zaopatrzenie w wodę) , ale także w sytuacjach szczególnych (np. pochówek zwłok sprowadzonych zza granicy czy pomoc w sytuacji kryzysowej, m.in. powodzi).

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej interesujące powinny być usługi w zakresie mieszkalnictwa komunalnego, a także dodatków i możliwości odpracowania długu. Dla osób planujących budowę domu jednorodzinnego kluczowe będą usługi dot. przyłączeń czy czasowej możliwości zajęcia miejskiego terenu na potrzeby tejże budowy.

Mieszkańcy każdego nowego gospodarstwa domowego muszą też zamówić usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Za pośrednictwem tego portalu znajdą Państwo szybko niezbędne informacje oraz instrukcje postępowania.

Warto pamiętać, że wiele miejsc rekreacji, jak parki, zoo, fontanny, deptaki przy zbiornikach retencyjnych, to również infrastruktura „komunalna”, którą tutaj Państwu przybliżamy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektów i programów wspierających oferowanych przez Miasto Gdańsk!