• SAUR NEPTUN GDAŃSK

  • czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej

  • demontaż i/lub montaż okresowy wodomierzy

  • dezynfekcja sieci

  • kontrola ciśnienia

  • likwidacja przyłącza

  • usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej

  • zawarcie lub rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków