• GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA
  • przyłączenie do sieci wod-kan
  • uzgodnienie dokumentacji technicznej


  • SAUR NEPTUN GDAŃSK
  • czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej
  • demontaż i/lub montaż okresowy wodomierzy
  • dezynfekcja sieci
  • kontrola ciśnienia
  • likwidacja przyłącza
  • usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej
  • zawarcie lub rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków